line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Partneri :

Mesto Šurany

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox 
 

AKTUALITY

 

Pozor zmena !

Zmena času zákazu lovu !!! Zákaz lovu na zimovisku na rieke Nitra č.2 sa mení od 1.11. do 15.3.

Pridané: 17.11.2021

OZNAM

Vážení rybári,

prinášame Vám „Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdávania záznamov pre držiteľov povolení na rybolov“. MŽP SR odporúča užívateľom rybárskych revírov, aby akceptovali odovzdávanie záznamu loviacimi do konca januára 2021. Opatrenie

Pridané: 13.1.2021

 

OZNAM MsO Šurany

Dňa 3.7.2020 od 9:00 do 5.7.2020 do 12:00 bude revír Nitra č.2 2-1410-1-1 od sútoku so Žitavou po sútok so starou Nitrou č.3 (Nitrka) UZAVRETÝ z dôvodu konania rybárskych pretekov. Za pochopenie ďakujeme.

Pridané: 28.6.2020

Memoriál Jozefa Hubinu


Oznamujeme členom Mestskej organizácie SRZ, že plánované preteky v love kaprov sme nútení v termíne dňa 1.5.2020 - ZRUŠIŤ !!!

Prosíme preto záujemcov o preteky, aby už nevyplácali na účet organizácie štartovné. V prípade, že tak už urobili, je potrebné zavolať na t.č. 0905 816 646 (Ing. Ján Porubský - tajomník MsO SRZ Šurany) - štartovné bude vrátené.

Pridané : 8.4.2020

Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému poriadku

Prinášame Vám Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému poriadku (KZP) pre rok 2020. Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v KZP. Dodatok si môžete pozrieť alebo vytlačiť na tomto odkaze : Dodatok č. 1

Pridané : 27.3.2020

Oznámenie.

Úradné hodiny na rybárskom dome sa rušia až do odvolania. O obnovení úradných hodín Vás budeme informovať.

Rybársky lístok je možné vzhľadom na vzniknutú situáciu vyplatiť aj cez internet banking. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a bydlisko.

 Pridané : 15.3.2020

Vážení rybári !

Prinášame Vám vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb  (§ 14, ods. 2, písmeno a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.), ktorý spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR a zároveň ho uverejnilo na svojom webovom sídle na adrese:

http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/komentar-vyhlasky-381-2018.html

Toto vysvetlenie sa zverejnením na webovom sídle ministerstve stáva oficiálnym dokumentom MŽP SR, ktoré je gestorom vyhlášky.

 Pridané : 17.2.2019

 

Oznámenie.

Naše plavačkové družstvo v zložení Jozef Antalík, Peter Kuruc, Jakub Kuruc, Marek Krajčík a Maroš Ostrožlík postúpili do 1. ligy v LRU - plávana. Gratulujeme.

Foto: družstvo, výsledky


 Pridané : 18.9.2018

Oznámenie.  

     Mestská organizácia SRZ Šurany oznamuje členom MsO SRZ Šurany, že     dňa 15.07.2018 ( nedeľa) bude v areáli štrkoviska Tona v Šuranoch prebiehať 4. ročník Slovenského pohára  v Akvatlone.
     Z uvedeného dôvodu žiada rybárov, aby rešpektovali bójami vyznačené plavecké trate  a v čase od 6,00 h do 13,00 hod a v priestore preteku nevykonávali rybolov.

predseda MsO SRZ Šurany
Jozef ANTALÍK
   

Pridané : 11.7.2018

Usmernenie


Výbor MsO SRZ Šurany upovedomuje členov MsO SRZ Šurany, že výmenné hosťovacie povolenie rybárskej spoločnosti Komjatice je určené len pre členov MsO SRZ Šurany s platným povolením na rybolov.

Uvedené povolenie je možné si vyzdvihnúť v rybárskych potrebách na Hledíkovej ulici v Šuranoch, a to len s platným povolením MsO SRZ Šurany, ktorým je potrebné sa pri preberaní výmenného hosťovacieho povolenia preukázať a poskytnúť číslo povolenia osobe vydávajúcej hosťovacie povolenie.

Na revíroch rybárskej spoločnosti Komjatice je loviaci člen MsO SRZ Šurany povinný mať u seba aj povolenie MsO SRZ Šurany  a na požiadanie kontrolných orgánov rybárskej spoločnosti Komjatice  ich predložiť ku kontrole.  

Je povinnosťou rešpektovať rybársky poriadok, rybárskej spoločnosti Komjatice.

Členovi MsO SRZ Šurany je zakázané poskytnúť povolenie na rybolov pre nečlena MsO SRZ Šurany.

V prípade porušenia uvedeného usmernenia nebude v budúcnosti  takémuto členovi MsO SRZ Šurany hosťovacie povolenie vydané.                         

Jozef Antalík

predseda MsO SRZ Šurany

Pridané : 22.6.2018

 

Prihláška do výboru a kontrolnej komisie

V roku 2018 budú voľby do riadiacich orgánov Mestskej organizácie SRZ Šurany. Členovia našej organizácie, ktorí prejavujú záujem pracovať vo výbore, ako aj v kontrolnej komisii  MsO SRZ Šurany vo funkčnom období rokov 2018 až 2022 sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky.

Prihlášku je potrebné doručiť osobne na rybársky dom na adresu J. Kráľa 56, Šurany do 9.2.2018, alebo v prípade odoslania poštou je rozhodujúci termín doručenia, nie odoslania poštou.

Pridané : 26.1.2018

 

Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve postupu SRZ - Rada Žilina

Pridané : 27.10.2017

Tričká a šiltovky MsO SRZ Šurany

Oznamujeme, že v úradných hodinách si budete môcť kúpiť nové tričká a šiltovky s logom MsO SRZ Šurany.
Cena je nasledovná:

- Tričko (všetky veľkosti) – 8 €
- Šiltovka – 5 €
- Nášivka (limitované množstvo) - 3 €

 

Oznamujeme všetkým našim členom, ako aj funkcionárom ZO SRZ a Rady SRZ, že avizovaná hromadná pripomienka k Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska (HEP) do roku 2030 v rámci medzirezortného pripomienkového konania je zverejnená TU: http://www.ekoforum.sk/peticia/mve.

Žiadame členov SRZ, aby  sa s uvedenou pripomienkou oboznámili a v prípade stotožnenia sa s obsahom ju podporili vyplnením svojich údajov (meno a adresa, e-mailová adresa).

Budeme Vám všetkým vďační ak túto informáciu posuniete aj ďalším našim členom.

Posledný termín na vyjadrenie tejto podpory je pondelok 7.11.2016.

V prípade potreby kontaktujte Odbor tečúcich vôd pri Sekretariáte Rady SRZ (Ing. Strihová, Ing. Krajč, PhD.).

Celý materiál týkajúci sa medzirezortného pripomienkového konania si môžete stiahnuť na tomto odkaze: http://www.srzrada.sk/aktuality/strategicky-dokument-tykajuci-sa-vystavby-mve-bliziace-sa-pripomienkove-konanie/.

S pozdravom

R.Schwarz

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

.

KHV na štrkovisku Tona.

Oznamujeme naším členom, že Regionálna Veterinárna a Potravinová Správa v Nových Zámkoch zrušila opatrenia ktoré boli prijate na štrkovisku TONA. Na uvedenom revíry začne lov 7.9.2015 od 6:00. Cele znenie správy si môžete pozriet tu.

Preteky LRU prívlač - 2. liga

MO SRZ Vrbové požiadalo našu organizáciu o udelenie povolenia na usporiadanie ligového kola v disciplíne LRU prívlač - 2 liga na 5 km úseku na rieke Nitra č. 2. Preteky sa uskutočnia dňa 27-28.6.2015. Vedenie MsO SRZ Šurany žiadosti vyhovelo.

Pretekárska trať: / popisy trate smerom po prúde / - viď.prílohy mapy trate

Sektor D :

Začiatok trate je nad cestným mostom v Úľanoch nad Žitavou a končí pred sektorom C. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 1,5 – 0,5m, štrkové a bahnisté dno, stredne prúdivá voda. Parkovanie na vale.

Sektor C :

Začiatok trate je za sektorom D a končí pred cestným mostom,ktorý sa nachádza za mestom Šurany/ smer Úľany nad Žitavou/. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 1,5 – 0,5m, štrkové a bahnisté dno, stredne prúdivá voda. Parkovanie na vale – v určitom mieste aj pri vode.

Sektor B :

Začiatok trate za cestným mostom, ktorý sa nachádza za mestom Šurany /smer Úľany nad Žitavou/ a končí pred cestným mostom v Nitrianskom Hrádku.Sektor je rozdelený na dve časti viď.mapa. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 1,5 – 0,5m, štrkové a bahnisté dno, stredne prúdivá voda. Parkovanie na poľnej ceste pri vode.
Sektor A :
Začiatok trate za cestným mostom v Nitrianskom Hrádku. Nástupný breh ľavý. Hĺbka toku od 1,5 – 0,5m, štrkové a bahnisté dno, stredne prúdivá voda. Parkovanie na poľnej ceste pri vode.

Príloha:

Pridané : 24.2.2015

KHV

Koi Herpes Virus – je herpesvirusová infekcia schopná vyvolať infekčné a akútne virémie u kapra rybničného (Cyprinus carpio). Chorobnosť postihnutej obsádky rýb môže byť 100% a úmrtnosť 70-80%, ale aj 90 alebo 100%. Sekundárne a súbežné bakteriálne a parazitárne infekcie sú bežne prítomné v chorých kaproch a môže mať vplyv na úmrtnosť a zobrazenie klinických prejavov.  
Regionálna veterinárna a potravinová správa povoľuje lov systémom „Chyť a pusť“ na revíri Tona. Tento lov bude platný do všeobecného zákazu lovu (15.3.) Na úradnej vzorke odobranej 20.10.2014 vyšetrenej PCR metódou nebola potvrdená prítomnosť vírusu KHV. Napriek negatívneho výsledku je nutné uvedený chov považovať na vysoko rizikový a to jednak vzhľadom k predchádzajúcemu pozitívneho nálezu zo dňa 12.9.2014 a jednak vzhľadom k nedostatočnému množstvu biologického materiálu v úradnej vzorke.  Počas všeobecného zákazu lovu bude prebiehať biologický pokus na vzorke Koi-kaprov a následnom teste na prítomnosť KHV. O výsledkoch a možnosti ďalšieho lovu na revíri Tona Vás budeme informovať.

Pridané : 17.12.2014

Pozor !!!

Výbor na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 14.12.2013 rozhodol, že privlastnením si kapra nad 70 cm bude rybár potrestaný nevydaním Povolenia na rybolov na jeden rok.

Pridané : 17.12.2014

Vyjadrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy o výskyte KHV na štrkovisku Tona.

Pridané : 20.11.2014

Lov na štrkovisku TONA povolený

Od 15.11.2014 je na štrkovisku TONA povolený lov systémom "Chyť a pusť". Pri love na tomto revíry je lovec povinný doržiavať nasledovné opatrenia :

  • predmety slúžiace na manipuláciu s rybami (podberáky, podložky) je nutné dezinfikovať po každom použití !
  • Možnosti dezinfekcie: Chlorové vápno, vriaca voda, Jodoform, vápno, lieh 30 %

Žiadame všetkých lovcov aby dodržiavali toto nariadenie.

Pridané : 17.11.2014

Zákaz lovu rýb na štrkovisku TONA

Na základe rozhodnutia Ministerstva Životného Prostredia je štrkovisko TONA v karanténe. Rozhodnutie bolo vydané na základe pozitívneho zistenia vírusového ochorenia KHV.

Na tomto revíry je ZAKÁZANÝ rybolov až do odvolania.

Pridané : 22.09.2014

Kontrolná    komisia    SRZ    Žilina

Na základe poverenia predsedom KK SRZ Žilina – p. Jozefom Kalusom uskutočnili členovia KK SRZ Žilina p. Jozef Zlatohlávek a p. Fratišek Jaššo dňa 22.11.2013 v čase od 16,30 hod. do 19,00 hod. kontrolu na rybárskom dome v MsO SRZ Šurany so zameraním na : 1. Rozpočet za rok 2012 (príjmová a výdavková časť), 2. Návrh rozpočtu na rok 2013, 3. Pokladničná kniha, 4. Kniha faktúr, 5. Zarybnenie za rok 2012 a 2013, 6. Návrh zarybnenia na rok 2013, 7. Disciplinárne rozhodnutia za rok 2012, 8. Uznesenia výboru za rok 2012. Výsledok kontroly si môžete pozrieť na tomto linku: Výsledok kontroly

.

Jakub Kuruc - Majster Slovenska v LRU - P do 18 rokov

Dňa 6 - 7 júla sa konali preteky LRU - P na vodnej nádrži Kozmálovce. V kategórií do 18 rokov súťažilo 9 pretekárov vrátane Martiny Cibuľovej, Igora Krajčíka, Filipa Kňazovického - všetci majstri vo svojich kategóriách. Lovilo sa prevažne na deličky. Úlovkami boli prevažne Pleskáče a Podustvy. Jakub Kuruc bol v sobotu na 2. mieste a v nedeľu zvíťazil a s celkovým súčtom bodov suverénne vyhral svoju kategóriu a stal sa majstrom Slovenskej republiky pre rok 2013.

Gratuljeme !

.

Pridané : 08.07.2013

Kronika MsO Šurany: MsO Šurany – Výbor na svojom zasadnutí rozhodol o zdokumentovaní činnosti našej rybárskej organizácie od čias jej vzniku až po súčasnosť. OZNAM !

Pridané : 11.05.2013

Nájomná zmluva na prenájom štrkoviska Mojzesovo - Lipová. Nájdete v nej prava a povinnosti oboch zmluvne zaviazanýh strán : Zmluva (časť z nej)

Pridané : 08.04.2013

Jesenné zarybnenie: Dňa 19.10.2010 prebehlo jesenné zarybnenie na revíry : 3900 . Z tohto dovodu je na uvedenom revíry všeobecný zákaz lovu rýb od 19.10.2012 do 10.11.2012. Lov Pstruha Dúhového začína 28.10.2012

Pridané : 18.10.2012

Pozvánka na Detský rybársky deň

Srdečne pozývame deti do 15 rokov na Detský rybársky deň, ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2012 na štrkovisku pri RD v Šuranoch, so začiatkom o 17:00. Akcia bude trvať do 30.6.2012 do večerných hodín.

PS: guláš je zabezpečený

Pridané : 18.06.2012

Pozvánka na Rybársky Ples 2012

Srdečne Vás pozývame na rybársky ples konaný 17.februára 2012
v Spoločenskej hale Šurany so začiatkom o 20:00.

O zábavu sa postará hudobná skupina DUO MELODY

Vstupné je 20 € na osobu a v cene je zahrnuté:
-        2x večera
-        0,5 l vína
-        nealko
-        káva a zákusok

Tombola zabezpečená.

Vstupenky si môžete zakúpiť na RD v úradných hodinách alebo objednať na tel. čísle 0917 757 269 u pána Mgr. Bartoviča.

Pridané : 14.12.2011

Oznam o vypúšťani VN Kráľová

- príloha

Pridané : 22.9.2011

Plánované podujatia vo volebnom období 2010 – 2013

V tomto volebnom období by sme chceli uskutočniť rybársky atraktívne podujatia. Všetko bude záležať od Vášho záujmu o pripravované akcie a Vašu podporu. Preto príďte vyjadriť svoj názor na VČS. Chceli by sme zorganizovať:

  • Boiliesové a sumcové preteky počas leta na štrkovisku TONA
  • Prívlačové preteky v októbri na pstruha dúhového
  • Súťaž vo varení Halászlé
  • Rybársky ples

Pridané : 9.12.2010

Na Váš podnet Vám prinášame informacie o stave znečistenia rieky NITRA Tažke kovy v rybách v rieke Nitra

Pridané : 2.12.2009

Jesenné zarybnenie: Dňa 13.10.2009 prebehlo jesenné zarybnenie kapra K3 v nasledovných revíroch : 1240, 1940, 3900 a 4160. Z tohto dovodu je na uvedených revíroch zákaz lovu rýb vysadeného druhu od 13.10.2009 do 13.11.2009. Lov na uvedených revíroch začne dňom 14.11.2009

Jarné zarybnenie: Dňa 12.3.2009 prebehne nasádzanie kapra výber (2,5 - 3 kg) do Štrkoviska pri RD v množstve 200 kg, preto  od dňa 12.3.2009 je zakaz lovu na strkovisku pri RD (č.r. 3900). Ďakujeme za pochopenie - Výbor MsO

Pridané : 11.3.2009

SPRAVODAJ: Priloženými poštovými poukážkami je možné vyplatiť povolenia na rybolov len do konca roka 2008. Nové euro poštové poukážky, ktoré budú platné od 1.1.2009 si môžete vyzdvihnúť v kancelárii MsO Šurany v úradných hodinách alebo v kancelárii POINFO u pána Tvrdoňa na Hledíkovej ulici v Šuranoch resp. v oboch predajniach rybárskych potrieb v Šuranoch

Pridané : 4.12.2008

Práva a povinnosti členov zväzu

.. Pri výkone rybárskeho práva a v priamej súvislosti s ním, predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce na lov rýb, členský preukaz s fotografiou a umožniť kontrolu rybárskeho náradia, nádrží na ryby, úlovkov a plavidiel a pri dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu pytliactva umožniť prehľadanie dopravného prostriedku a obsahu vakov a tašiek. Člen má povinnosť túto kontrolu umožniť rybárskej stráži aj pri ukončení lovu a odchode z miesta lovu.

SRZ MsO Šurany

.

 
 

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk