line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

SCHÔDZA

 

Vzhľadom na momentálnu pandemickú situáciu bola členská schôdza

ZRUŠENÁ

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šurany

 

pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 13. marca 2021, t.j. v sobotu o 9.00 hod. v Spoločenskej hale v Šuranoch (Komenského 2, Šurany) s nasledovným programom:Otvorenie

  • Otvorenie
  • Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej ,volebnej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti výboru a organizácie za rok 2020
  • Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2020
  • Správa hospodára za rok 2020
  • Plán práce a návrh rozpočtu na rok 2021
  • Diskusia
  • Návrh uznesenia
  • Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk