line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

SCHÔDZA

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 10.3.2018

Fotogaléria :

 

Pozvánka :

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu MsO SRZ Šurany, ktorá sa uskutoční 10. marca 2018 t.j. v sobotu o 9.00 hod. v Spoločenskej hale v Šuranoch s týmto programom:

 • Otvorenie
 • Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej ,volebnej a návrhovej komisie
 • Správa o činnosti výboru a organizácie za obdobie 2014 - 2017
 • Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2017
 • Správa hospodára za volebné obdobie 2014 - 2017
 • Plán práce a návrh rozpočtu na rok 2018
 • Voľby členov výboru na roky 2018 - 2021
 • Voľby delegáta na snem zväzu
 • Diskusia
 • Návrh uznesenia
 • Záver

POZOR !

V deň konania výročnej členskej schôdze sa povolenie na rybolov vydávať nebude !

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk