line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Partneri :

Mesto Šurany

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

 


 
 
 


 
 

SCHÔDZA

 

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šurany

Oznamujeme členom MsO SRZ, že vzhľadom na konanie prezidentských volieb sa VČS presúva. VČS sa bude konať dňa 16.3.2024 (sobota) o 9:00 h v Kultúrnom zariadení (dome) na Kostolnom Seku. V tento deň budú zrušené úradné hodiny na Rybárskom dome. Za porozumenie ďakujeme.

pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 23. marca 2024, t.j. v sobotu o 9.00 hod. v Spoločenskej hale v Šuranoch (Komenského 2, Šurany) s nasledovným programom:

  • Otvorenie
  • Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej ,volebnej a návrhovej komisie
  • Správa o činnosti výboru a organizácie za obdobie 2023
  • Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2023
  • Správa hospodára za rok 2023
  • Plán práce a návrh rozpočtu na rok 2024
  • Diskusia
  • Návrh uznesenia
  • Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk