line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 
 
Denný čas lovu rýb
 
 
Január - Apríl
 
 
6:00 - 21:00
 
 
Máj
 
 
4:00 - 24:00
 
 
Jún - Október
 
 
00:00 - 24:00
 
 
November - December
 
 
6:00 - 21:00
 
     
     
 

 

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

Počítadlo:

 

Partneri : 
 

Rýchle aktuality:

27.12.2021
AKTUALIZÁCIA STRÁNKY NA ROK 2022
09.03.2022
V sekcií Štatistika boli pridané zaujímavé štatistiky za rok 2021
13.04.2022
V sekcií Preteky boli pridané propozície pretekov MJH
08.05.2022
V sekcií Preteky boli pridané výsledky a fotografie retekov MJH
30.06.2022
V sekcií Úlovky bola pridaná fotografia krásneho úlovku z Tony ktorého šťasným lovcom je Richard Šendula. Gratulujeme !

 

Na základe opakovaných otázok, v súvislosti slehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku vtermíne do 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva.

Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor MsOSRZ.

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva vrozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.

Zároveň informujeme členov MsO SRZ v Šuranoch o bezhotovostných možnostiach úhrady členského príspevku: SK02 0900 0000 0000 3474 0808 (výška úhrady podľa sadzobníka uvedeného v spravodaji na rok 2020) MsO SRZ Šurany z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu koronavírusu COVID-19 ruší všetky marcové termíny výdaja povolení na rybolov na rok 2020. Náhradné termíny a ich harmonogram budú ohlásené v dostatočnom predstihu, akonáhle to aktuálna situácia dovolí.

Ďakujeme za porozumenie.

PRÍHOVOR

Vážení priatelia rybári,

rybárska sezóna 2021 je za nami. Bol to ďalší rok s obmedzeniami
a opatreniami, s ktorými sme sa museli vysporiadať. Bolo potrebné zmeniť
spôsob vydávania rybárskych povolení, aby sa zabránilo fyzickému kontaktu
medzi osobami z dôvodu pandemických opatrení, museli byť zrušené jarné
brigády, ako aj niektoré tradičné rybárske preteky.

Postupným uvoľňovaním opatrení sme mohli usporiadať Carp maratón Tona a Memoriál Ľudovíta Bajzíka. Individuálne boli zorganizované detské rybárske preteky v Mojzesove a Mani. Taktiež sme zorganizovali jesennú brigádu a individuálne brigády na našich revíroch so zameraním na
preriedenie náletových porastov a zber odpadkov. Osvedčilo sa osadenie
veľkých vriec na odpadky na štrkovisku Tona, s čím nám veľmi pomohli
technické služby mesta Šurany. Taktiež nám pomohli aj s odvozom bioodpadu po brigádach. Nerealizovaním jarného zarybňovania, sme eliminovali úhyn násady v jarných a začiatkom letných mesiacov. Celé zarybnenie sme presunuli na jesenné mesiace. Pokračujeme pri osádzaní neresových hniezd pre zubáča. Osobnou účasťou pri vážení, distribúcii rybej násady a následným prikrmovaním rýb, prispievame k stále lepšiemu zarybneniu našich revírov.

Riešili sme úpravu výšky nájomného na štrkovisku Tona z dôvodu
požiadavky Urbariátu Kostolný Sek. Opäť sa musíme zaoberať finančným
vyrovnaním s novovzniknutým Združením rybárov Veľký Kýr, ktoré sa snaží
o pridelenie výkonu rybárskeho práva na štrkovisku Veľký Kýr. Je to druhý
z najväčších a najlepšie zarybnených revírov našej organizácie a veľmi ma
mrzí, že sú to práve členovia našej organizácie, ktorí chcú tento revír získať
pre seba.

Športové družstvo 1. ligy LRU feeder – Colmic feeder team Šurany,
reprezentujúce našu organizáciu, skončilo celkovo na majstrovstvách SR na
8. mieste. Záverom chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí prispievate
svojou prácou, sponzorskými darmi, finančne, 2 % zo svojej dane.

Vážení rybári prajem Vám a Vašim rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a rybárskych úspechov v roku 2022.

 

Petrov zdar!
                                                                      Jozef ANTALÍK
                                                                     predseda MsO Šurany

 

 

 
 

Pripravované akcie

5.11.2022

9-11.9.2022

Uskutočnené akcie

 

P o n u k a !

 
Ponúkame Vám na predaj tričká za jednotnú cenu 6 € / kus vo veľkostiach M, L, XL, XXL, 3XL . Taktiež si môžete zakúpiť šiltovky za 5 €/kus a nášivky 2 €/kus v úradných hodinách na RD.
 

 

P O Č A S I E

Dlhodobá predpoved pocasia

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk