line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 
 
Denný čas lovu rýb
 
 
Január - Apríl
 
 
6:00 - 21:00
 
 
Máj
 
 
4:00 - 24:00
 
 
Jún - Október
 
 
00:00 - 24:00
 
 
November - December
 
 
6:00 - 21:00
 
     
     
 

 

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

Počítadlo:

 

Partneri : 
 

Rýchle aktuality:

04.11.2021
V sekcií Zarybnenie boli pridané ďalšie zarybňovacie listy zo zarbnenia.
09.11.2021
V sekcií Prívlačové preteky boli pridané výsledky pretekov. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr.
15.11.2021
V sekcií Prívlačové preteky boli pridané fotografie z pretelov.
17.11.2021
V sekcií Zarybnenie boli pridané zarybňovacie listy a fotografie zo zarybnenia.
17.11.2021
V sekcií Aktuality bol pridaný oznam o zákaze lovu na zimovisku Nitra č.2

 

Na základe opakovaných otázok, v súvislosti slehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku vtermíne do 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva.

Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor MsOSRZ.

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva vrozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.

Zároveň informujeme členov MsO SRZ v Šuranoch o bezhotovostných možnostiach úhrady členského príspevku: SK02 0900 0000 0000 3474 0808 (výška úhrady podľa sadzobníka uvedeného v spravodaji na rok 2020) MsO SRZ Šurany z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu koronavírusu COVID-19 ruší všetky marcové termíny výdaja povolení na rybolov na rok 2020. Náhradné termíny a ich harmonogram budú ohlásené v dostatočnom predstihu, akonáhle to aktuálna situácia dovolí.

Ďakujeme za porozumenie.

PRÍHOVOR

Vážení priatelia, rybári,

s viacerými obmedzeniami, ktoré sa nás viac či menej dotkli, sme ukončili rok 2020 a spolu s ním aj rybársku sezónu. Druhý rok máme v praxi nový zákon o rybárstve s jeho vykonávacou vyhláškou a je vidieť hlavne v praxi pri výkone rybárskeho práva, poznatkami členov rybárskej stráže, prípadne telefonickými dotazmi na členov výboru MsO SRZ napr. ako, kedy, kde môžu rybárske právo vykonávať, aké ryby si môžu privlastniť, že mnohí z Vás, si tieto - pre nás najdôležitejšie právne predpisy - ešte nepreštudovali, prípadne ich preštudovali nedostatočne a preto apelujem na Vás využiť zimné mesiace aj na preštudovanie uvedených právnych predpisov. Opatrenia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 ktoré sa dotkli prevažne vydávania rybárskych povolení, niektorých rybárskych brigád, sme sa snažili riešiť individuálne. Zavedenie a schválenie hornej miery kapra na 70 cm v roku 2020 vo všetkých revíroch našej organizácie sa ukazuje spolu so zarybnením kaprom výber nad 70 cm ako dobrá cesta k skvalitneniu našich revírov aj pre športových rybárov. Žiaľ, z dôvodu postupne vydávaných nariadení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sme museli zrušiť všetky rybárske preteky okrem Carp maratónu Tona. Taktiež musela byť v marci zrušená VČS, ktorá sa mala uskutočniť opätovne v októbri, avšak z dôvodu znovu zavedených opatrení proti šíreniu COVID-19 ju nebude možné v roku 2020 uskutočniť. V letných mesiacoch sa z dôvodu uvoľnených opatrení MsO SRZ Šurany zúčastnila majstrovstiev SR v LRÚ – plávaná, kde družstvo skončilo na peknom 5. mieste. Športové družstvo Colmik Šurany reprezentovali našu organizáciu na majstrovstvách SR LRU – feeder, kde skončili na 13. mieste. V roku 2020 sme pristúpili k možnosti vykonať len jesenné zarybnenie, okrem jarnej násady K3 na štrkovisku pri RD (memoriál A. Hubinu) z dôvodu eliminácie veľkého úhynu rýb po jarnom zarybnení v predchádzajúcich rokoch. Taktiež už tradičným zarybnením pstruhom dúhovým sme spestrili novembrové rybačky aj pre vyznávačov ľahkej prívlače. Naďalej sa pokračuje v osádzaní neresových hniezd pre zubáča v revíroch Tona a Veľký Kýr. Svojou prácou na jarných a jesenných brigádach, pri zarybňovaní a kŕmení rýb prispievate i Vy k zveľadeniu našej organizácie. Záverom ďakujeme Mestskému úradu v Šuranoch, obecným úradom v Mani, v Mojzesove, Bánove a vo Veľkom Kýri. Ďakujeme sponzorom - CARPIO Šurany, Chovprodukt Šurany, Vaďo Nové Zámky, Esox Nové Zámky, Pelada Nitra, Garant Baits, p. Gregušíkovi. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí prispievate 2 percentami zo svojej dane. Vážení rybári prajem Vám a Vašim rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdaru v dúfam že lepšom roku 2021.

 

Petrov zdar!
                                                                      Jozef ANTALÍK
                                                                     predseda MsO Šurany

 

 

 
 

Pripravované akcie

6.11.2021

10-12.9.2021

Uskutočnené akcie

 

P o n u k a !

 
Ponúkame Vám na predaj tričká za jednotnú cenu 6 € / kus vo veľkostiach M, L, XL, XXL, 3XL . Taktiež si môžete zakúpiť šiltovky za 5 €/kus a nášivky 2 €/kus v úradných hodinách na RD.
 

 

P O Č A S I E

Dlhodobá predpoved pocasia

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk