line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

PREDSTAVENSTVO

.......Zoznam členov a funkcie

   

  Predseda výboru Mgr. Marek Bartovič
  Podpredseda výboru Jozef Antalík
  Tajomník Ing. Ján Porubský
  Rybársky hospodár Ing. Roman Buršák
  Člen výboru Pavol Baňár
  Člen výboru Ľubomír Eiben
  Člen výboru Peter Filaga
  Člen výboru Ing. Igor Hlavatý
  Člen výboru Mgr. Peter Kanás
  Člen výboru Igor Keleberc
  Člen výboru Róbert Stoklas
  Člen výboru Jozef Čunderlík ml.
  Člen výboru Peter Zelenický
  Predseda revíznej komísie Ing. Jozef Čunderlík
  Člen revíznej komísie Vojtech Gatyáš
  Člen revíznej komísie Anton Poročák ml.

   

 
   
 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk