line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

PREDSTAVENSTVO

.......Zoznam členov a funkcie

   

  Predseda výboru Jozef Antalík
  Podpredseda výboru Ing. Igor Hlavatý
  Tajomník Ing. Ján Porubský
  Rybársky hospodár Ing. Roman Buršák
  Člen výboru Pavol Baňár
  Člen výboru Jozef Čunderlík ml.
  Člen výboru Ľubomír Eiben
  Člen výboru Peter Filaga
  Člen výboru Igor Keleberc
  Člen výboru Juraj Poláček
  Člen výboru Peter Zelenický
  Predseda kontrolnej komísie Ing. Jozef Čunderlík
  Člen kontrolnej komísie Ing. Dušan Porubský
  Člen kontrolnej komísie Anton Poročák ml.

   

 
   
 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk