line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

POVOLENKY

 

Na základe novej smernice rady SRZ v Žiline platnej od 1.1.2016, podľa ktorej ZO SRZ si môže určiť dve ceny miestneho povolenia, pričom povolenie s nižšou cenou je určené pre zvýhodnenú kategóriu členov ZO SRZ. ZO SRZ v zmysle tejto smernice si môže vytvoriť len jednu zvýhodnenú kategóriu. Preto sú ceny povoleniek a členského na rok 2019 nasledovné:

Kategória:

Čl. známka

Povolenie na rybolov

Doplatok k zväzovemu povoleniu

Sumár ceny za miestne povolenie

Sumár ceny za zväzové povolenie

Dospelí

23 €

46 €

40€

69 €

109 €

Ženy, starob. a inv. dôchod.,  dôchodci nad 70 rokov

23 €

37 €

40€

60€

100€

Mládež 15-17 r.
študenti VŠ

17 €

37 €

40€

54 €

94€

Deti

-

14 €

-

v hotovosti

Deti zväzová

-

14 €

10 €

v hotovosti

Vybavenie Rybárskeho lístka:

Každý člen SRZ je povinný si vybaviť štátny rybársky lístok ročný alebo trojročný. Štátne rybárske lístky vydáva každý Mestský alebo Obecný úrad. Cena štátneho rybárskeho lístka:

 • týždenný 1,5
 • mesačný 3
 • ročný 7 €
 • trojročný 17 €

Vybavenie povolenky :

K vybaveniu povolenky je potrebné priniesť so sebou:

 • členskú legitimáciu člena SRZ s nalepenou fotografiou
 • bez nalepenej fotografie v členskej legitimácií Vám Povolenie na rybolov vydané nebude
 • platný ročný alebo trojročný štátny rybársky lístok na celý rok 2019
 • ústrižok poštovej poukážky o zaplatení príslušného poplatku podľa tabuľky
 • študenti potvrdenie o návšteve školy
 • invalidní dôchodcovia, ktorí nemajú dôchodkový vek potvrdenie o poberaní dôchodku
 • brigádnicky preukaz (za stratu je pokuta 20 )

Úradné hodiny na Rybárskom dome v Šuranoch

 • Január - Apríl : v sobotu od 8.00 do 12.00
 • Máj - sobota od 8:00 do 10:00
 • Máj - 11.mája a 18 mája

Povolenky sa začnú vydávať dňa 12. januára 2019
Dňa 16.3.2019 (VČS) a 20.4.2019 (biela sobota) sa povolenia vydávať nebudú.

Každý člen SRZ je povinný splniť si svoje členské povinnosti najneskôr do 31. marca 2019. Po tomto termíne musí zaplatiť pokutu vo výške 50 .

Veríme, že si svoje povinnosti splníte disciplinovane a v stanovených termínoch.

N E Z A B U D N I T E !!!

Riadne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch za rok 2018" je treba odovzdať najneskôr do 15. januára 2019. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, nájdete na jeho prvých stranách .

Zmena zákona o rybárstve

Žiadame našich členov, aby si naštudovali nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a jeho vykonávaciu vyhlášku. Podľa tohto zákona sa na našich vodách okrem OR Úľany n. Žitavou, OR Šurany a VN Maňa chytá celoročne s druhovým hájením jednotlivých druhov rýb. Povoľuje sa lov na dierkach. Zrušil sa skorší lov kapra, preto privlastňovanie si rýb začne od 1.6. na všetkých revíroch okrem OR Šurany, kde lov a privlastňovanie začína od 15.6. Zmena je aj v čase lovu, mierach rýb a zákaze denného lovu po privlastnení si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb. Zakazuje sa privlastnenie kapra nad 70 cm. Počet privlastnených hospodársky cenných rýb na povolenie sa znížil na 40 ks.

Povolenky detí:

Vydávanie povoleniek pre deti sa začne od 6. apríla 2019 o 11:00 hod. na RD v Šuranoch. Po absolvovaní školenia mu bude vydané povolenie na rybolov. Deti sa na školeniach musia zúčastniť každý rok až do dovŕšenia veku 15 rokov, inak im povolenka vydaná nebude. So sebou si musia priniesť ročný rybársky lístok, ktorý vydáva mestský alebo obecný úrad deťom do 15 rokov zadarmo.

Ďalšie školenia detí sa uskutoční 13.4.2019 so začiatkom o 11.00 hod. na rybárskom dome v Šuranoch. V Mojzesove, Mani, Veľkom Kýri a v Bánove budú termíny ohlásené miestnym rozhlasom.

Hosťovacie povolenie :

Hosťovacie povolenie sa nalepuje do Povolenia na rybolov, preto ho musí mať každý člen pri sebe pri kúpe hosťovacieho povolenia. Hosťovacie povolenie na rybolov sa vydávaju len na revíri Štrkov. pri RD 3900, Tona 4060 a VN Maňa 5000

Naša organizácia vydáva hosťovacie povolenia :

Hosťovacie polovenie
Denné povolenie
20 €

Hosťovacie povolenky si môžete zakúpiť v Chovprodukte na Hledíkovej ulici v Šuranoch (tu je k dispozícii aj výmenné povolenie do Komjatíc pre našich členov. Rybár loviaci na výmenné povolenie je povinný dodržiavať miestny rybolovný poriadok a preukázať sa RS v Komjaticiach aj platným Povolením na rybolov na príslušný rok, aby bolo možné overiť si členstvo v MsO SRZ Šurany.

 

 

 
 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk