line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Partneri :

Mesto Šurany

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

 


 
 
 


 
 

KAPOR NAD 70 CM

Podmienky s manipuláciou kapra rybničného nad 70 cm !!!

  • Uloveného kapra nad 70 cm je potrebné odhačkovať na navlhčenej podložke* a tým zamedziť možnosti vzniku poranenia ryby.
  • Je zakázané prechovávať, zasieťkovať kapra nad 70 cm !!! Ani na neskoršiu dokumentáciu.
  • Po zdokumentovaní ( fotoaparát, kamera ), musí byť kapor v čo najkratšom čase vrátený do revíru, v ktorom bol ulovený.
  • Kapra nad 70 cm doporučujeme zapísať s dátumom ulovenia, číslom revíru, dĺžkou, hmotnosťou a pridať poznámku „ PUSTENÝ “ do kolónky „Kontrola“ v Prehľade o úlovkoch. Následne kapra nad 70 cm na konci roka nezarátame do sumáru o úlovkoch.
  • Doporučujeme miesto po vniknutí háčiku ošetriť dezinfekčným prípravkom na to určeným.

    podložka* - predstavuje orig. podložka na kaprov, ktorá zabráni poškodeniu a znehodnoteniu ryby. Toto môže mať aj ďalšie následky ako vznik rôznych druhov chorôb. (Ochraňujme zdravie ryby tým, že rybu neklaďme na brehu mimo podložku!!!)

V prípade potreby si Podmienky môžete vytlačiť z tohto odkazu : Pravidlá pre Kapra nad 70 cm

.

 
 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk