line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Partneri :

Mesto Šurany

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

 


 
 
 


 
 

PRETEKY

 

MsO SRZ Šurany pozýva všetkých priaznivcov prívlače na 13. ročník prívlačových pretekov.

Prívlačové preteky v tomto roku sa uskutočnia 9.11.2024 na štrkovisku pri RD. Prihlasovanie na preteky začína 30.9.2024 zaplatením štartovného 35 € na účet SK02 0900 0000 0000 3474 0808 MsO SRZ Šurany var. symbol: 1302112024 . Do správy pre adresáta napíšte meno, priezvisko a bydlisko (obec) pretekára resp. pretekárov za ktorých platíte. Po prijatí platby bude súťažiaci zapísaný do štartovacej listiny, ktorú nájdete na stránke MsO Šurany v sekcii Fórum / Preteky

Max. počet súťažiacich bude 104. Lov na prívlač pre našich členov bude povolený od 10.11.2024.

Ceny:

1. miesto – 250 € v hotovosti + pohár

2. miesto – 150 € v hotovosti + pohár

3. miesto –100 € v hotovosti + pohár

Prémia – za najväčší počet ulovených rýbVecná cena za najväčší počet rýb

Dalšie miesta vecné ceny od sponzorov

Prajeme Vám vela úspechov, Petrov Zdar.

 

Výsledky 12. ročníka prívlačových pretekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 4.11.2023 na štrkovisku pri RD.

Výsledky 11. ročníka prívlačových pretekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 5.11.2022 na štrkovisku pri RD.

Výsledky 10. ročníka prívlačových pretekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 6.11.2021 na štrkovisku pri RD. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr.

Po vznesených protestoch sme prepočítali výsledky za jednotlivé kolá a prišlo k zmene poradia v celkových výsledkoch. Za chybu sa dotknutým súťažiacim ospravedlňujeme.

Realizačný team MLB 2021

 

Výsledky 9. ročníka prívlačových pretekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 2.11.2019 na štrkovisku pri RD. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr.

 

Výsledky 8. ročníka prívlačových pretekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 3.11.2018 na štrkovisku pri RD. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr.

 

Výsledky 7. ročníka prívlačových pretekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 4.11.2017 na štrkovisku pri RD. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr.

Výsledky 6. ročníka Prívlačových pretekov

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 29.10.2016 na štrkovisku pri RD. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr. Ulovilo sa  450 ks rýb z toho 446 kusov pstruhov dúhových, 2 ks zubáča, 1 ks ostrieža a 1 kus jalca. Počet pretekárov 79.

 

 
 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk