line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

PRETEKY

 

POZOR ZMENA !

Prihlasovanie na preteky sa presúva na 2.11.2021

MsO SRZ Šurany pozýva všetkých priaznivcov prívlače na 11. ročník prívlačových pretekov.

Na počesť jedného z našich dlhoročných predsedov výbor rozhodol, že od roku 2017 sa budú Privlačové preteky volať Memorial Ľudovíta Bajzíka.

Prívlačové preteky v tomto roku sa uskutočnia 6.11.2021 na štrkovisku pri RD. Prihlasovanie na preteky začína 18.10.2021 zaplatením štartovného 25 € na účet SK02 0900 0000 0000 3474 0808 MsO SRZ Šurany var. symbol: 1007112001 . Do správy pre adresáta napíšte meno, priezvisko a bydlisko (obec) pretekára resp. pretekárov za ktorých platíte. Po prijatí platby bude súťažiaci zapísaný do štartovacej listiny, ktorú nájdete na stránke MsO Šurany v sekcii Fórum / Preteky

Max. počet súťažiacich bude 104. Lov systémom prívlač sa začne 7.11.2021  tak ako po minulé roky

Propozície pretekov

Ceny:

1. miesto – 250 € v hotovosti + pohár

2. miesto – 150 € v hotovosti + pohár

3. miesto –100 € v hotovosti + pohár

Prémia – za najväčší počet ulovených rýbVecná cena za najväčší počet rýb

Dalšie miesta vecné ceny od sponzorov

Prajeme Vám vela úspechov, Petrov Zdar.

 

Výsledky 10. ročníka prívlačových retekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Preteky sa z dôvodu pandémie COVID 19 nekonali

 

Výsledky 9. ročníka prívlačových pretekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 2.11.2019 na štrkovisku pri RD. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr.

 

Výsledky 8. ročníka prívlačových pretekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 3.11.2018 na štrkovisku pri RD. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr.

 

Výsledky 7. ročníka prívlačových pretekov Memorial Ľudovíta Bajzíka

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 4.11.2017 na štrkovisku pri RD. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr.

Výsledky 6. ročníka Prívlačových pretekov

Prinášame Vám výsledky privlačových pretekov ktoré sa konali 29.10.2016 na štrkovisku pri RD. Fotografie z pretekov budú pridané neskôr. Ulovilo sa  450 ks rýb z toho 446 kusov pstruhov dúhových, 2 ks zubáča, 1 ks ostrieža a 1 kus jalca. Počet pretekárov 79.

 

 
 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk