line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

NAŠE REVÍRY

Miestne povolenie je platné v revíroch:

Číslo revíru
1240
Názov revíru
Materialové jazero Lipová
Revír
Kaprový
Rozloha
1 ha
Popis
Vodná plocha materialového jazera v obci Lipová
Zarybnenie
K3
K2
Šťuka r.
2014
200 kg
-
-
2015
200 kg
-
-
2016
200 kg
200 kg
500 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
1260
Názov revíru
Materialové jazero Mojzesovo - Černík
Revír
Kaprový
Rozloha
2 ha
Popis
Vodná plocha materialového jazera v obci Mojzesovo
Zarybnenie
K3
K2
A
Zu-r
Š 1
2014
500 kg
-
-
-
-
2015
700 kg
-
2000 ks
-
2016
700 kg
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
1270
Názov revíru
Materialové jazero Tehelňa Máňa
Revír
Kaprový
Rozloha
2 ha
Popis
Vodná plocha materialového jazera v obci Máňa
Zarybnenie
K3
Štuk - r
K2
Uhor
Zu-r
2014
500 kg
1000 ks
-
250 ks
-
2015
1100 kg
1000 ks
-
-
2700 ks
2016
700 kg
-
222 kg
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
1410A
Názov revíru
Mojzesovo pri cintoríne
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
-
Zarybnenie
K3
K2
-
2014
100 kg
-
-
2015
200 kg
-
-
2016
206 kg
200 kg
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
1410
Názov revíru
Nitra č. 2
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol a Stará Nitra od ústia pri Nitrianskom Hrádku po cestný most v obci Branč.
Zarybnenie
Šťuk r.
Nosáľ
K3
K2
2014
-
1000 ks
-
300 kg
2015
500 ks
-
-
300 kg
2016
500 ks
-
500 kg
500 kg

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
1940
Názov revíru
Odstavné rameno Šurany
Revír
Kaprový
Rozloha
3 ha
Popis
Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra pri Šuranoch. Priemerná hĺbka 1,5 m, najhlbšie miesta 4,0 m, šírka 15 m, dno bahnité, zatienenie 80%, IV. stupeň ochrany, Lov povolený od 15.6., je povolené loviť iba na strane od Šurian na pravej aj ľavej strane; na strane od Úľan nad Žitavou je prísny zákaz vstupu; je zakázaný vjazd a parkovanie osobných automobilov v prírodnej rezervácii, lov na označených miestach lovná miera kapra rybničného 40-70 cm
Zarybnenie
K3
K2
Zu-r
Šťuka r.
Karas
2014
800 kg
-
-
-
-
2015
1000 kg
-
1100 ks
-
-
2016
800 kg
200 kg
-
1000 ks
700 kg

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
1960
Názov revíru
Odstavné rameno Úľany nad Žitavou
Revír
Kaprový
Rozloha
1 ha
Popis
Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra pri obci Úľany nad Žitavou
Zarybnenie
K3
K2
Šťuka r.
-
2014
200 kg
-
-
-
2015
400 kg
-
-
-
2016
245 kg
224 kg
500 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2710
Názov revíru
Stará Žitava stavidlo Hul mlyn Dolný Ohaj
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
Čiastkové povolenie rieky Žitava od obce Dolný Ohaj pri mlyne po stavidlo v obci Hul.
Zarybnenie
K2
Ab2
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
60 kg
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
3440
Názov revíru
Staré štrkovisko D. Ohaj Kenderáš
Revír
Kaprový
Rozloha
1 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska pri preložke Žitavy a staré štrkovisko
Zarybnenie
K3
Karas
Ab 2
Štuka r.
Zu -r
2014
500 kg
-
-
1000 ks
3000 ks
2015
400 kg
100 kg
-
500 ks
-
2016
500 kg
-
150 kg
1000 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
3900
Názov revíru
Štrkovisko pri Rybárskom dome
Revír
Kaprový
Rozloha
3 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska v meste Šurany
Zarybnenie
K3
Štu
K2
Pl.
Boleň
Úhor
Pstr.
Lieň
Zu-r/1
2014
2000 kg
1000 ks
-
-
-
250ks
300 kg
-
7000 ks
2015
2500 kg
1000 ks
500 kg
-
-
-
400 kg
-
5000 ks
2016
1800 kg
1000 ks
500 kg
100 kg
200 ks
-
500 kg
130 kg
100 kg

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
4060
Názov revíru
Štrkovisko Tona Šurany
Revír
Kaprový
Rozloha
24 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska v meste Šurany
Zarybnenie
K3
K2
PL
Zu-1
Boleň
Sumec
Karas

Št.r/Št. 2

2014
3000 kg
-
-
-
-
-
-
-
2015
4000 kg
2000 kg
-
-
-
-
-
-
2016
4000 kg
2500 kg
300 kg
30 kg
800 ks
30 kg
1080 kg
2500 ks / 62 kg

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
4160
Názov revíru
Štrkovisko Veľký Kýr
Revír
Kaprový
Rozloha
4 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Kýr
Zarybnenie
K3
K2
Karas
Šťu.2
Sumec
Zu-1
Ab
2014
2000 kg
-
-
-
-
-
-
2015
2000 kg
500 kg
-
-
-
-
-
2016
2000 kg
1000 kg
500 kg
38 kg
15 kg
15 kg
90 kg

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
5000
Názov revíru
Vodná nádrž Maňa
Revír
Kaprový
Rozloha
7 ha
Popis
Vodná plocha nádrže pri obci Maňa
Zarybnenie
K3
K2
Št - r
2014
1500 kg
-
-
2015
1000 kg
-
-
2016
-
-
3000 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
5620
Názov revíru
Žitava č. 3
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
čiastkové povodie Žitavy od cestného mosta Dolný Ohaj - Bánov po cestný most v obci Žitavce a potok Lyska od ústia po pramene.
Zarybnenie
K2
Mrena
Nosáľ
2014
200 kg
-
1000 ks
2015
200 kg
-
-
2016
200 kg
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
4250
Názov revíru
Záhoň - Bánov - Nové Zámky
Revír
Kaprový
Rozloha
8 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska pri obci Bánov
Zarybnenie
K3
Zu 1
Uhor
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
2028 kg
-
-

Fotogaléria revíru

 
 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk