line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

NAŠE REVÍRY

Miestne povolenie je platné v revíroch:

Číslo revíru
2-1240-1-1
Názov revíru
Materialové jazero Lipová
Revír
Kaprový
Rozloha
1 ha
Popis
Vodná plocha materialového jazera v obci Lipová
Zarybnenie
K3
K2
Šťuka r.
2015
200 kg
-
-
2016
200 kg
200 kg
500 ks
2017
300 kg
-
500 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1260-1-1
Názov revíru
Materialové jazero Mojzesovo - Černík
Revír
Kaprový
Rozloha
2 ha
Popis
Vodná plocha materialového jazera v obci Mojzesovo
Zarybnenie
K3
K2
A
Zu-r
Š 1
2015
700 kg
-
2000 ks
-
2016
700 kg
-
-
-
-
2017
700 kg
-
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1270-1-1
Názov revíru
Materialové jazero Tehelňa Máňa
Revír
Kaprový
Rozloha
2 ha
Popis
Vodná plocha materialového jazera v obci Máňa
Zarybnenie
K3
Štuk - r
K2
Uhor
Zu-r
2015
1100 kg
1000 ks
-
-
2700 ks
2016
700 kg
-
222 kg
-
-
2017
850 kg
1000 ks
-
-
500 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1410A-1-1
Názov revíru
Mojzesovo pri cintoríne
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
-
Zarybnenie
K3
K2
-
2015
200 kg
-
-
2016
206 kg
200 kg
-
2017
50 kg
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1410-1-1
Názov revíru
Nitra č. 2
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol. Pri cestnom moste v obci Černík (v úseku od prvej kaskády  cca 1000 m pod cestným mostom a v úseku 150 m nad cestným mostom) je CHRO - zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 15.12 do 15.3. .
Zarybnenie
Šťuk r.
Nosáľ
K3
K2
2015
500 ks
-
-
300 kg
2016
500 ks
-
500 kg
500 kg
2017
500 ks
-
500 kg
300 kg

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1411-1-1
Názov revíru
Stará Nitra č.3
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
Čiastkové povodie rieky Nitry od ústia pri Nitrianskom hrádku po cestný most v obci Branč.
Zarybnenie
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1940-1-1
Názov revíru
Odstavné rameno Šurany
Revír
Kaprový
Rozloha
3 ha
Popis
Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra pri Šuranoch. Priemerná hĺbka 1,5 m, najhlbšie miesta 4,0 m, šírka 15 m, dno bahnité, zatienenie 80%, IV. stupeň ochrany, Lov povolený od 15.6., je povolené loviť iba na strane od Šurian na pravej aj ľavej strane; na strane od Úľan nad Žitavou je prísny zákaz vstupu; je zakázaný vjazd a parkovanie osobných automobilov v prírodnej rezervácii, lov na označených miestach lovná miera kapra rybničného 40-70 cm
Zarybnenie
K3
K2
Zu-r
Šťuka r.
Karas
2015
1000 kg
-
1100 ks
-
-
2016
800 kg
200 kg
-
1000 ks
700 kg
2017
800 kg
-
-
1000 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1960-1-1
Názov revíru
Odstavné rameno Úľany nad Žitavou
Revír
Kaprový
Rozloha
1 ha
Popis
Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra pri obci Úľany nad Žitavou
Zarybnenie
K3
K2
Šťuka r.
-
2015
400 kg
-
-
-
2016
245 kg
224 kg
500 ks
-
2017
300 kg
-
500 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-2710-1-1
Názov revíru
Stará Žitava stavidlo Hul mlyn Dolný Ohaj
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
Čiastkové povolenie rieky Žitava od obce Dolný Ohaj pri mlyne po stavidlo v obci Hul.
Zarybnenie
K2
Ab2
-
2015
-
-
-
2016
-
60 kg
-
2017
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-3440-1-1
Názov revíru
Staré štrkovisko D. Ohaj Kenderáš
Revír
Kaprový
Rozloha
1 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska pri preložke Žitavy a staré štrkovisko
Zarybnenie
K3
Karas
Ab 2
Štuka r.
Zu -r
2015
400 kg
100 kg
-
500 ks
-
2016
500 kg
-
150 kg
1000 ks
-
2017
500 kg
-
-
1000 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-3900-1-1
Názov revíru
Štrkovisko pri Rybárskom dome
Revír
Kaprový
Rozloha
3 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska v meste Šurany
Zarybnenie
K3
Štu
K2
Pl.
Boleň
Úhor
Pstr.
Lieň
Zu-r/1
2015
2500 kg
1000 ks
500 kg
-
-
-
400 kg
-
5000 ks
2016
1800 kg
1000 ks
500 kg
100 kg
200 ks
-
500 kg
130 kg
100 kg
2017
2000 kg
-
-
-
-
-
500 kg
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-4060-1-1
Názov revíru
Štrkovisko Tona Šurany
Revír
Kaprový
Rozloha
24 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska v meste Šurany
Zarybnenie
K3
K2
PL
Zu-1
Boleň
Sumec
Karas

Št.r/Št. 2

2015
4000 kg
2000 kg
-
-
-
-
-
-
2016
4000 kg
2500 kg
300 kg
30 kg
800 ks
30 kg
1080 kg
2500 ks / 62 kg
2017
8000 kg
-
-
-
-
-
-
2500 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-4160-1-1
Názov revíru
Štrkovisko Veľký Kýr
Revír
Kaprový
Rozloha
4 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Kýr
Zarybnenie
K3
K2
Karas
Šťu.2
Sumec
Zu-1
Ab
2015
2000 kg
500 kg
-
-
-
-
-
2016
2000 kg
1000 kg
500 kg
38 kg
15 kg
15 kg
90 kg
2017
1000 kg
-
-
-
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-5000-1-1
Názov revíru
Vodná nádrž Maňa
Revír
Kaprový
Rozloha
7 ha
Popis
Vodná plocha nádrže pri obci Maňa
Zarybnenie
K3
K2
Zu - r
Št - r
2015
1000 kg
-
-
-
2016
-
-
-
3000 ks
2017
2000 kg
1000 kg
3000 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-5620-1-1
Názov revíru
Žitava č. 3
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
čiastkové povodie Žitavy od cestného mosta Dolný Ohaj - Bánov po cestný most v obci Žitavce a potok Lyska od ústia po pramene.
Zarybnenie
K2
Mrena
Nosáľ
2015
200 kg
-
-
2016
200 kg
-
-
2017
200 kg
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-4250-1-1
Názov revíru
Záhoň - Bánov - Nové Zámky
Revír
Kaprový
Rozloha
8 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska pri obci Bánov
Zarybnenie
K3
Zu 1
Uhor
2015
-
-
-
2016
2028 kg
-
-
2017
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

 
 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk