line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Partneri :

Mesto Šurany

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

 


 
 
 


 
 

NAŠE REVÍRY

Miestne povolenie je platné v revíroch:

Číslo revíru
2-1240-1-1
Názov revíru
Materialové jazero Lipová
Revír
Kaprový
Rozloha
1 ha
Popis
Vodná plocha materialového jazera v obci Lipová
Zarybnenie
K3
Zub.r.
Uhor eu.
Šťuka r.
2021
200 kg
-
-
500 ks
2022
308 kg
-
-
-
2023
293 kg
500 ks
200 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1260-1-1
Názov revíru
Materialové jazero Mojzesovo - Černík
Revír
Kaprový
Rozloha
2 ha
Popis
Vodná plocha materialového jazera v obci Mojzesovo
Zarybnenie
K3
K2
Uhor
Zu-r
Šť-1
2021
700 kg
-
300 ks
-
-
2022
600 kg
-
-
-
-
2023
709 kg
-
-
500 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1270-1-1
Názov revíru
Materialové jazero Tehelňa Máňa
Revír
Kaprový
Rozloha
2 ha
Popis
Vodná plocha materialového jazera v obci Máňa
Zarybnenie
K3
Šť-r
Uhor
K2
Amur 2
Zu-r
2021
700 kg
1000 ks
300 ks
-
-
-
2022
600 kg
1000 ks
-
200 kg
150 kg
-
2023
695 kg
-
-
-
-
1000 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1410A-1-1
Názov revíru
Mojzesovo pri cintoríne
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
-
Zarybnenie
K3
K2
Zu - r
2021
150 kg
-
-
2022
100 kg
-
-
2023
301 kg
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1410-1-1
Názov revíru
Nitra č. 2
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol. Pri cestnom moste v obci Černík (v úseku od prvej kaskády  cca 1000 m pod cestným mostom a v úseku 150 m nad cestným mostom) je CHRO - zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 15.12 do 15.3. .
Zarybnenie
Šťuk r.
Mieň
Zub. r.
Jalec tm. 1r
Nosaľ
Mrena s.1r
K2
2021
1500 ks
-
-
-
-
-
300 kg
2022
1500 ks
3000 ks
-
-
2000 ks
-
300 kg
2023
-
2200 ks
1000 ks
3000 ks
3000 ks
2000 ks
1200 kg

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1411-1-1
Názov revíru
Stará Nitra č.3
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
Čiastkové povodie rieky Nitry od ústia pri Nitrianskom hrádku po cestný most v obci Branč.
Zarybnenie
K3
K2
Jalec tm.1r
Nosáľ
Šť -r
Zu-r
2021
507 kg
200 kg
-
-
500 ks
-
2022
500 kg
200 kg
-
1000 ks
500 ks
-
2023
500 kg
300 kg
1000 ks
-
-
500 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1940-1-1
Názov revíru
Odstavené rameno Šurany
Revír
Kaprový
Rozloha
3 ha
Popis
Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra pri Šuranoch. Priemerná hĺbka 1,5 m, najhlbšie miesta 4,0 m, šírka 15 m, dno bahnité, zatienenie 80%, IV. stupeň ochrany, Lov povolený od 1.6., je povolené loviť iba na strane od Šurian na pravej aj ľavej strane; na strane od Úľan nad Žitavou je prísny zákaz vstupu; je zakázaný vjazd a parkovanie osobných automobilov v prírodnej rezervácii, lov na označených miestach lovná miera kapra rybničného 40-70 cm
Zarybnenie
K3
K2
Šť-1r
Šťuka r.
Zub.r.
Uhor eu.
Lieň
2021
812 kg
200 kg
40 kg
-
-
-
-
2022
603 kg
200 kg
-
1000 ks
-
-
44 kg
2023
703 kg
-
-
-
1000 ks
300 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-1960-1-1
Názov revíru
Odstavné rameno Úľany nad Žitavou
Revír
Kaprový
Rozloha
1 ha
Popis
Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra pri obci Úľany nad Žitavou
Zarybnenie
K3
K2
Šťuka r.

Uhor eu.

Zubáč r.
2021
303 kg
-
500 ks
-
-
2022
200 kg
100 kg
1000 ks
-
1500 ks
2023
497 kg
-
-
200 ks
500 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-2710-1-1
Názov revíru
Stará Žitava stavidlo Hul mlyn Dolný Ohaj
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
Čiastkové povolenie rieky Žitava od obce Dolný Ohaj pri mlyne po stavidlo v obci Hul.
Zarybnenie
K3
Ab2
Šť-r
2021
210 kg
-
500 ks
2022
100 kg
-
1000 ks
2023
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-3440-1-1
Názov revíru
Staré štrkovisko D. Ohaj Kenderáš
Revír
Kaprový
Rozloha
1 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska pri preložke Žitavy a staré štrkovisko
Zarybnenie
K3
K2
Zub r.
Štuka r.
Uhor
2021
525 kg
-
-
500 ks
300 ks
2022
502 kg
200 kg
-
1000 ks
-
2023
711 kg
-
1000 ks
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-3900-1-1
Názov revíru
Štrkovisko pri Rybárskom dome
Revír
Kaprový
Rozloha
3 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska v meste Šurany
Zarybnenie
K3
Uhor eu.
Kvýb
K2
Pl.v.
Am 2
Pstr.
Lieň
Zu-1r
2021
1430 kg
-
262 kg
-
-
200 kg
-
250 kg
132 kg
2022
2443 kg
-
-
-
200 kg
-
800 kg
-
11 kg
2023
1546 kg
300 ks
-
-
-
-
800 kg
-
2500 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-4060-1-1
Názov revíru
Štrkovisko Tona Šurany
Revír
Kaprový
Rozloha
24 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska v meste Šurany
Zarybnenie
K3
K2
Ab2r
Zu-1
K výb
Ab1r

Št.r/Št. 2

2021
7000 kg
-
500 kg
-
500 kg
-
-
2022
6011 kg
865 kg
-
-
-
106 kg
-
2023
6859 kg
-
-
-
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-4160-1-1
Názov revíru
Štrkovisko Veľký Kýr
Revír
Kaprový
Rozloha
4 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Kýr
Zarybnenie
K3
K2
Karas
Šťu.1
Sumec
Zu-1
Ab2
2021
2100 kg
-
-
-
-
-
-
2022
2000 kg
500 kg
-
-
-
-
300 kg
2023
306 kg
-
-
-
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-5000-1-1
Názov revíru
Vodná nádrž Maňa
Revír
Kaprový
Rozloha
7 ha
Popis
Vodná plocha nádrže pri obci Maňa
Zarybnenie
K3
Kvýb
Uhor
Amur 2
Zub r.
Št - r
2021
2100 kg
238 kg
300 ks
300 kg
-
1000 ks
2022
2000 kg
-
-
-
-
1000 ks
2023
1000 kg
-
-
-
1500 ks
-

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-5620-1-1
Názov revíru
Žitava č. 3
Revír
Kaprový
Rozloha
neznáma
Popis
čiastkové povodie Žitavy od cestného mosta Dolný Ohaj - Bánov po cestný most v obci Žitavce a potok Lyska od ústia po pramene.
Zarybnenie
K2
Šťuka-r
Nosaľ
Zu-r
2021
300 kg
1000 ks
-
-
2022
200 kg
1000 ks
-
-
2023
300 kg
-
1000 kg
500 ks

Fotogaléria revíru

 

Číslo revíru
2-4250-1-1
Názov revíru
Záhoň - Bánov - Nové Zámky
Revír
Kaprový
Rozloha
8 ha
Popis
Vodná plocha štrkoviska pri obci Bánov
Zarybnenie
K3
Zu 1
Uhor
2021
1000 kg
-
-
2022
-
-
-
2023
-
-
-

Fotogaléria revíru

 

 
 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk