line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

SCHÔDZA ARCHÍV

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 10.3.2018

Fotogaléria :

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 18.3.2017

  • Uznesenie VČS 2017

Fotogaléria :

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 19.3.2016

Fotogaléria :

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 21.3.2015

Fotogaléria :

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 15.3.2014

Fotogaléria :

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 16.3.2013

Fotogaléria :

 

Upozornenie:

Oznamujeme Vám, že Výročná členská schôdza sa uskutoční v sále Domu Matice slovenskej z dôvodu, že Kino Hviezda je mimo prevádzky. Dátum aj program VČS zostávaju nezmenené.

Pridané : 17.2.2013

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 19.3.2012

Fotogaléria :

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 19.3.2011

Návrh na uznesenie z VČS MSO SRZ v Šuranoch, konanej dňa 19. 3. 2011

Fotogaléria :

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ktorá sa konala 14.3.2009

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze

 

Hospodárska správa MsO SRZ Šurany za rok 2008

Vážený rybári dovoľte, aby sme Vás informovali  o stave hospodárenia na našich vodách za rok 2008. Vo vodách našej MsO sa za rok 2008 ulovilo :

Sumár úlovkov na naších revíroch za rok 2008

V roku 2009 máme naplánované objednať na jarné zarybnenie 7200 kg kapra a to 200 kg K3-výber, 3000 kg K3 a 4000 kg K2 rozmiestnenie po revíroch bude nasledovne:

Revír
Kategória násad
Množstvo
Materiálové jazero Lipová
Kapor K3
200 kg
Odstavné rameno Šurany
Kapor K3
400 kg
Štrkovisko Mojzesovo - Lipová
Kapor K3
500 kg
Štrkovisko pri RD
Kapor K3
900 kg
Kapor K3-výber
200 kg
Odstavné rameno Úľany nad Žit.
Kapor K3
200 kg
Staré štrkovisko D. Ohaj - Kenderáš
Kapor K3
200 kg
Štrkovisko Nitr. Hrádok
Kapor K3
600 kg
Nitra č. 2
Kapor K2
200 kg
Odstavné rameno Šurany
Kapor K2
200 kg
Odstavné rameno  Úľany n.Žitavou
Kapor K2
100 kg
Štrkovisko Tona Šurany
Kapor K2
1 500 kg
Štrkovisko Veľký Kýr
Kapor K2
500 kg
VN Maňa
Kapor K2
1000 kg
Rameno - Bánov
Kapor K2
500 kg

Ryby by sa mali nasádzať koncom marca alebo začiatkom apríla. O zarybňovaní Vás budeme včas informovať.

V roku 2008 sme mali úhyn rýb na materiálovej jame Lipová v dôsledku náhleho zníženia obsahu kyslíka vo vode. Na základe tejto udalosti chcem udeliť verejnú pochvalu pánom Jozefovi Vašekovi, Miroslavovi Borovicovi st. a ml. za rýchlu reakciu a poskytnutie požiarneho vozu na prekysličenie vody.

V roku 2009 až 2011 máme povolenie na skorší lov kapra na všetkých revíroch MsO Šurany, okrem riek kde je druhové hájenie kaprovitých rýb do 31.mája 2009, odstavného ramena Šurany tu sa lov začína 15. júna 2009 a VN Maňa kde sa lov začína 1. júna 2009. Na ostatných revíroch sa skorší lov kapra začne dňom 15. mája 2009.

Od roku 2009 sa lovná miera Amura bieleho upravila na pôvodných 60 cm.

Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk