line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

ZÁKAZ LOVU RÝB

Spôsob lovu po jesennom zarybnení

Členská schôdza na svojom riadnom zasadnutí rozhodla, že lov rýb je zakázaný 14 dní po jesennom zarybnení s výnimkou lovu dravcov a s tým súvisiaci lov nástrahových rýb, ktoré sa môžu loviť iba na bič do 5 m , prípadne čereňov 1x1 m.

Na Štrkovisku pri RD na druhý deň po Prívlačových pretekoch začne lov pstruha dúhového a dravých rýb spôsobom na prívlač, iba na umelé nástrahy aj s pomocou sbirolína až do začiatku lovu kapra. Ostatné spôsoby lovu budú zakázané.

Zákaz lovu bude vyznačený na dodatkovej tabuli pod revírnou tabuľou na danom revíri.

Platí na všetkých stojatých vodách a ramenách MsO SRZ Šurany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk