line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 
 
Denný čas lovu rýb
 
 
Január - Február
 
 
7:00 - 17:00
 
 
Marec - Apríl
 
 
5:00 - 21:00
 
 
Máj - Jún - Október
 
 
4:00 - 24:00
 
 
Júl - August - September
 
 
00:00 - 24:00
 
 
November - December
 
 
7:00 - 20:00
 
 

 

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

Počítadlo:

 

Partneri : 
 

Rýchle aktuality:

03.02.2017
V sekcií Štatistiky boli pridané štatistiky za rok 2016
01.03.2017
UPOZORNENIE: oznamujeme naším členom, že Výročná členská schôdza ktorá sa bude konať 18.3.2017 sa presúva do kinosáli Matice slovenskej.
08.04.2017
V sekcií Brigády boli pridané fotografie z čistenia Ondrochova
08.04.2017
V sekcií Schôdza boli pridané fotografie z VČS ktorá sa konala 18.3.2017. Uznesenie bude pridané neskôr.
08.04.2017
V sekcií Zarybnenie bol pridaný zarybňovací list a fotografie zo zarybnenia Kaprom K3.

Čítajte rýchle správy od hospodára !!!

PRÍHOVOR

Vážení priatelia rybári,
Máme tu záver sezóny a patrí sa ju zhodnotiť. Predovšetkým je treba skonštatovať splnenie všetkých hlavných úloh, ktoré vyplynuli z výročnej členskej schôdze.
Výbor pracoval  na príprave tradičných podujatí ako boli: slávnostná VČS, kde sme dôstojne oslávili 70. výročie vzniku našej organizácie,  májové rybárske preteky, ktoré niesli meno prvého predsedu a spoluzakladateľa našej organizácie p. Jozefa Hubinu. Členovia výboru reprezentovali organizáciu na rybárskych pretekoch funkcionárov západoslovenského kraja. Naše súťažné družstvo reprezentovalo na jarnom a jesennom kole súťaže v LRU – plávaná. K pekným akciám určite patrili aj detské rybárske preteky v Šuranoch, Mani, Mojzesove, Bánove a tiež stretnutie mladých rybárov a Carp maratón Tona. Stále stúpajúcu úroveň majú aj jesenné prívlačové preteky, ktoré chceme nazvať podľa dlhoročného zaslúžilého predsedu našej organizácie Ľudovíta Bajzíka. Aj v tejto sezóne sme venovali veľkú pozornosť zarybneniu našich revírov, čo sa odrazilo aj na množstve a kvalite vďaka tomu, že pri každom výbere a vážení rýb boli poverení členovia výboru. Tohto roku sme sa venovali organizovaniu brigád zameraných na čistenie okolia revírov, čo prispelo k väčšej čistote na lovných miestach.
 V budúcom roku by sme chceli pokračovať v jarnom dorybnení kaprom K3 a následnom kŕmení rýb hlavne na našich najväčších revíroch. Pri financovaní akcií v budúcom roku očakávame pomoc od VÚC, kam sme poslali návrh projektu.  Ostatné sa dozviete na VČS, teším sa na vašu účasť.
Záverom by som chcel poďakovať našim tradičným sponzorom, mestskému úradu v Šuranoch, obecnému úradu vo Veľkom Kýri a Mojzesove, vám, ktorí ste prispeli 2 percentami zo svojej dane a všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu uplynulej sezóny.  Dovoľte mi popriať vám a vašim rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešnú sezónu 2017.

Petrov zdar!
                                                                      Mgr. Marek Bartovič
                                                                     predseda MsO Šurany

 

 

 
 

Pripravované akcie

Privlačové preteky

4.11.2017

Capr Maratón

1-3.9.2017

Uskutočnené akcie

 

P o n u k a !

 
Ponúkame Vám na predaj tričká za jednotnú cenu 6 € / kus vo veľkostiach M, L, XL, XXL, 3XL . Zakúpiť si ich možete v úradných hodinách na RD.
 

 

P O Č A S I E

Dlhodobá predpoved pocasia

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk