line decor
Príhovor... História... Predstavenstvo... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

PRETEKY

CARP MARATÓN 2017

Prinášame Vám výslednú listinu a fotografie z pretekov Carp maratón 2017:

Celkovo sa ulovilo 74 kaprov a 42 ks amura s celkovou hmotnosťou 403,88 kg. Najväčšieho uloveného kapra chytil Teplan Peter a Barus Peter . Kapor mal 98 cm a 16,19 kg.

 

V roku 2017 sa Carp maratón uskutoční 1.–3.9.2017. Registrácia súťažiacich začne 1.7.2017 a to iba telefonicky na tel. čísle 0908 094 759 – Ľubomír Eiben. Po zaregistrovaní treba vyplniť prihlášku a zaplatiť štartovné 120 € do 2 týždňov, inak rezervácia zaniká. Prihlášku poslať na adresu: Ľubomír Eiben, MDŽ 36, Šurany, 942 01.

Pravidlá pretekov

Pretekov sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen SRZ a cudzinec s platným povolením na rybolov vo svojej krajine.

 1. Súťažia iba platne zaregistrované dvojčlenné teamy
 2. Pri registrácii, ktorá začne od 8:00 do príchodu posledného tímu, ale najneskôr do 9:15. Člen tímu vylosuje poradie losovania stanovišťa.
 3. Lovné stanovištia budú losované a každý tím môže losovať 2x pričom si musí ponechať iba jedno vybrané stanovište
 4. Ak si neponechá prvé vylosované číslo pred druhým losovaním vhodí číslo do zlosovacieho bubna.
 5. Preteky sa začínajú 1.9.2017 o 14:00 a končia 3.9.2017 o 14:00začiatok a koniec bude oznámený výstrelom
 6. Loví sa non – stop spôsobom „chyť a pusť“
 7. Kŕmenie lovného miesta sa môže hodinu pred začiatkom pretekov – bude to oznámené výstrelom.
 8. V strede vodnej plochy sú umiestnené hradiace bóje, za ktoré sa nesmie osádzať bója a tak isto sa nesmie za ne vyvážať.
 9. Pred začiatkom pretekov je povolené sondovanie dna sonarom a položenie 1 bóje – iba tyčovej, ktorou sa počas pretekov nesmie manipulovať. Počas celých pretekov je povolené zavážanie, zanášanie návnad a nástrah. Používanie sonaru je počas pretekov povolené, iba na zavážanie, zanášanie návnad a nástrah.
 10. Ako návnada a nástraha je povolená iba boilies a peleta
 11. Rybu je povolené zdolávať iba z brehu, iba v prípade veľkej ryby sa môže zdolať z člna so súhlasom jedného susedného družstva. Zdolávať sa môže z člna iba na štartovnom čísle ...... kde sú pri brehu korene, ktoré zabraňujú vyloveniu ryby.
 12. Do hodnotenia sa bude počítať aj ryba, ktorá bude zdolávaná v čase ukončenia pretekov, ale zaseknutá pred konečným výstrelom.
 13. Loviaci musí mať odháčkovací matrac, prechovávací sák, veľký podberák
 14. Po príchode rozhodcu bude úlovok zmeraný, zvážený a zapísaný do úlovkovej listiny, pre „fair play“ podpísaný susedný tímom a následne rozhodcom pustený späť do vody.
 15. Hodnotené sú kapor nad 50 cm a amur nad 60 cm.
 16. Víťazom sa stane tím s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb
 17. Prémiu získa najťažšia ulovená hodnotená ryba
 18. V prípade neúčasti alebo diskvalifikácie na pretekoch – štartovné prepadá v prospech pretekov.
 19. Každý tím preteká na vlastné nebezpečenstvo, usporiadateľ neberie zodpovednosť za prípadné zranenia
 20. Usporiadateľ odporúča používať plávacie vesty pri vyvážaní nástrah a návnad

Ceny:
1. cena – 1 000 Eur
2. cena – 500 Eur
3. cena – 300 Eur
Prémia – vecná cena

Príloha :

Prinášame Vám výslednú listinu a fotografie z pretekov Carp maratón 2016:

Celkovo sa ulovilo 109 kaprov a 8 ks amura s celkovou hmotnosťou 478,25 kg. Najväčšieho uloveného kapra chytil Daniel Trubínsky a Marek Opeta. Kapor mal 91 cm a 15,285 kg.

V roku 2015 sme zorganizovali 5. ročník Carp maratónu

Celkovo sa ulovilo 255 kaprov a 16 ks amura s celkovou hmotnosťou 731,31 kg. Najväčšieho uloveného kapra chytil Tomáš Bršel a Radoslav Sedláček. Kapor mal 95 cm a 16,26 kg.

Prinášame Vám výslednú listinu a fotografie z pretekov Carp maratón 2014:

Prinášame Vám výslednú listinu a fotografie z pretekov Carp maratón 2013:

Prinášame Vám výslednú listinu a fotografie z pretekov Carp maratón 2012:

Prinášame Vám výslednú listinu a fotografie z pretekov Carp maratón 2011:

 

 

 
 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk